Kommunistisk Parti på gaden under klimatopmødet i december 2009.
Kommunistisk Parti på gaden under klimatopmødet i december 2009.
FOTO: Martin Mounzer
1 af 1

Miljøpolitisk program

Socialisme - et solidarisk og bæredygtigt alternativ

Det er en menneskeret at leve i uforurenede omgivelser, at kunne indånde ren luft, bebo og dyrke giftfri jord, have adgang til gratis vand af god kvalitet og til tilstrækkelige og sunde fødevarer. Det er en menneskeret at have adgang til en fair andel af jordens ressourcer og medbestemmelse over deres anvendelse og fordeling.

Kapitalisme er gift for miljøet. Derfor må miljøkampen forbindes direkte med det nødvendige opgør med det kapitalistiske system.

Grundlaget for Kommunistisk Partis miljøpolitik er en marxistisk analyse af miljøspørgsmålet set i sammenhæng med kapitalismens aktuelle udviklingsstade. 

Arbejdet og naturen udgør kilden til al rigdom, dvs. til alle menneskelige fornødenheder samt kulturelle værdier. Menneskets stofskifte med naturen realiseres gennem arbejdet. I takt med kapitalismens udvikling til et globalt system er arbejdet de sidste 200 år i stigende grad blevet organiseret på kapitalismens grundlag.

Men kapitalismens mål er profit, dvs. kapitalens akkumulation og vækst, mens menneske og natur kun er midlerne dertil. Klassesamfundet, uligheden og rovdriften på menneske og natur er forudsætninger for, at kapitalen kan høste maksimal profit.

En kommunistisk klimapolitik har som mål at sikre grundlaget for fortsat menneskelig udvikling på et solidarisk grundlag. For at nå dette mål må stofskiftet med naturen reguleres rationelt, således at økosystemernes produktivitet og artsrigdom opretholdes – eller med andre ord: stofskiftet med naturen må være bæredygtigt.

Kampene mod miljøødelæggelse tager ofte et lokalt udgangspunkt. Klima- og miljøkrisen har imidlertid global karakter og må anskues i dette lys, samtidig med at kampene mod den må føres i respekt for folkenes selvbestemmelse og nationale suverænitet.

De folkelige bevægelser, herunder især fagbevægelsen og klima- og miljøbevægelsen, udgør den vigtigste drivkraft i denne kamp.

Se mere om Kommunistisk Parti's klimapolitik i partiets miljøpolitiske program og Politisk program.