1 af 1

Faglig kamp

Kommunistisk Parti arbejder blandt andet for bedre kollektive løn- og arbejdstidsforhold, et solidarisk dagpengesystem og imod alle former for social dumping.

Der foregår et hårdt angreb på danske arbejderes rettigheder. Det sker både gennem brug af underbetalt, udenlandsk arbejdskraft fra EU-lande og ved at danske arbejdspladser bliver flyttet til udlandet.

Samtidig bliver levevilkårene presset gennem forringelser af dagpengesystemet, efterløn og uddannelse for faglærte og ufaglærte arbejdere.

Grov underbetaling

Social dumping truer med at rive tæppet væk under løn- og arbejdsforholdene for tusinder af arbejdere de kommende år. Brancher som transport, rengøring, service og byggeri er allerede præget af grov underbetaling. Hvis ikke den udviklinger bliver stoppet kan vores løn- og arbejdsvilkår dykke voldsomt og begrebet ”working poor” kan blive almindeligt i Danmark, ligesom det er i en række lande i Europa.

For en aktiv fagbevægelse

Arbejdsgiverne forsøger at lade arbejderne betale prisen for finanskrisen. Men lavere løn og større udbytning før kun til, at de største private selskaber bliver rigere, mens lønmodtagere og arbejdsløse bliver fattigere. Det kan aldrig løse krisen.

Kommunistisk Parti vil forsvare det danske overenskomstsystem, hvor arbejdere har redskaber til at forhandle og slås for deres egne vilkår. Vi ønsker at styrke fagbevægelsen, så de danske fagforeninger i højere grad bliver kamporganisationer med aktive medlemmer, der forsvarer deres interesser.

Samtidig er en stærk og aktiv fagbevægelse også en vigtig del af kampen for et solidarisk velfærdssystem i Danmark.