Uret i krigenes skygge

Kommentar
ons 20. jun - 2018

I sidste uge afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Green Desert-sag. Dommen fastslog, at de danske myndigheder har et ansvar for den inhumane behandling, 18 civile fanger blev udsat for, efter at danske styrker havde overladt fangerne til de irakiske sikkerhedsstyrker.

Krigen i Irak bragte Danmark i konflikt med FN's torturkonvention.

Operation Green Desert fandt sted tilbage i 2004. De danske styrker tog mange fanger under aktionen, der var en af de største operationer, de danske styrker ledte i Irak. I første omgang blev aktionen fremstillet som en stor succes. I dag kender vi sandheden.

I op til 70 dage blev uskyldige civile tilbageholdt og mishandlet af de irakiske sikkerhedsstyrker. I syv år har de mishandlede irakere og deres advokater kæmpet for overhovedet at få lov til at rejse sagen.

>> LÆS OGSÅ: Den danske stat var ansvarlig for mishandling af torturofre

De danske myndigheder har brugt alle metoder for at forhindre sandheden i at komme for en dag. Det er en konkret og meget vigtig erfaring, når man ser tilbage på denne sag. Set i det lys er der mange lighedspunkter med Tibetsagen, hvor grundlovssikrede rettigheder systematisk blev tilsidesat for at fremme Dansk Industris eksport.

Dommen i Østre Landsret bekræfter, at krigen i Irak bragte Danmark i konflikt med FN's torturkonvention, fordi danske soldater udleverede civile irakere til de irakiske sikkerhedsstyrker, der var berygtede for deres brutale behandling af fanger.

Efter dommen fandt forsvarsministeren det ikke relevant at beklage behandlingen af de irakiske fanger. Han ankede dommen med den begrundelse, at den opstiller standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til, når danske soldater udstationeres.

Det lyder som en tilståelsessag, hvor ministeren erkender, at torturkonventionen ikke nødvendigvis skal overholdes, når danske styrker sendes i krig.

Danmarks deltagelse i krigen mod Irak har haft vidtrækkende konsekvenser for Danmark, først og fremmest for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Selve beslutningen om at gå i krig var i sig selv en krænkelse af international ret, fordi den amerikansk ledte invasion ikke skete med mandat fra FN's Sikkerhedsråd.