FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Sygeplejerskernes nødråb

Kommentar
ons 31. jan - 2018

På Holbæk Sygehus er forholdene på det medicinske afsnit nu så kaotiske, at de ansatte frygter for patienternes sikkerhed. Med støtte fra deres fagforening Dansk Sygeplejeråd, DSR, vil sygeplejerskerne fremover kunne sende en såkaldt "fralæggelseserklæring" til ledelsen.

 Patienter og personale betaler en stor del af prisen for de endeløse skattelettelser og oprustningen. 

Formålet med denne erklæring er, at sygeplejerskerne konkret vil kunne fralægge sig ansvaret, hvis der ikke er de tilstrækkelige resourcer på afdelingen til at sikre den nødvendige pleje og behandling. 

DSR har ligeledes rettet en henvendelse om de kritisable forhold til Styrelsen for Patientsikkerhed.

De endeløse nedskæringer har skabt elendige arbejdsforhold på hospitalerne. I maj måned år sidste kritiserede sygeplejerskernes 17 fællestillidsfolk på regionens hospitaler de elendige forhold på hospitalerne og i psykiatrien. I november måned lavede de 11 fagforbund, med medlemmer ansat på Holbæk Sygehus, et fælles nødråb til regionens politikere. 

Der har været overbelægningen helt tilbage fra 2016, men der er ikke tilført flere penge eller mere personale. De elendige arbejdsforhold har ført til langtidssygemeldinger og opsigelser, ikke bare i Holbæk, men på mange andre hospitaler rundt i landet.

Grænsen er ikke bare nået - den er langt overskredet og har været det længe. Det nytter ikke med lappeløsninger, hverken på Holbæk Sygehus eller på landets øvrige hospitaler. Der er brug for langt flere penge og mere personale. 

Alle ved det. Alligevel fortsætter regeringen sin nedskæringspolitik, der truer både de ansattes og patienternes helbred. Nedskæringerne på hele den offentlige sektor er alene en konsekvens af forkerte politiske beslutninger, taget af et meget stort flertal af Folketingets partier. De mange milliarder, som i det nye forsvarsforlig er bevilget til jagerfly, krydsermissiler, jægersoldater og krigsførsel i andre lande, truer både velfærden og freden. 

Patienter og personale betaler en stor del af prisen for de endeløse skattelettelser og oprustningen. Det er nødvendigt, at også fagbevægelser påpeger denne sammenhæng.