Støt skraldemændene

Kommentar
ons 29. apr - 2015

For fem år siden besluttede Københavns kommune at udlicitere håndteringen af skrald i kommunen. Siden har en række private virksomheder overtaget arbejdet. Fra den 1.maj skal således City Renovation stå for tømningen af affaldscontainere på Nørrebro og Østerbro. Men virksomheden vil benytte overtagelsen til at reducere antallet af skraldemænd fra 56 til 52. Det har fået 350 københavnske skraldemænd til at strejke siden tirsdag i sidste uge.

Send utilfredsheden videre til kommunen og få dem til at lægge pres på City Renovation.

Eksemplet fra København er ikke enestående. Udliciteringen i landets kommuner griber stadig mere om sig. Det afspejler i bund og grund, at et flertal i Folketinget har givet efter for erhvervslivets pres for at åbne  den offentlige sektor for virksomheders jagt efter profit. 

Derfor udbyder kommunerne nu rengøring, ældrepleje, skraldehåndtering og mange andre opgaver, pakket ind borgerlige dogmer om, at privat er både bedre og billigere end offentligt, eller som et frit valg til borgerne.

Kommunernes økonomi holdes i et jerngreb, som følge af de EU-dikterede budgetlove. Og megen modstand mod udlicitering i kommunalbestyrelser landet over er inddæmmet med udsigten til, at udlicitering kan give kommunerne økonomiske besparelser. Udliciteringer har åbnet en ladeport for nedskæringer og forringede løn og arbejdsforhold for de ansatte

Udliciteringen har således haft en meget høj pris. Hertil skal lægges store problemer med arbejdsgivere, som har nægtet at indgå overenskomster. I ældreplejen er en bølge at virksomheder krakket fra den ene dag til den anden. 

Skraldekonflikten i København er i sig selv et konkret eksempel på, hvordan en privat virksomhed forsøger at overtage markedsandele og samtidigt sikre profitten ved at lade færre ansatte udføre det samme arbejde.  

De 280.000 københavnske hustande, der ikke får tømt skrald, skal ikke brokke sig over skraldemændene. Send utilfredsheden videre til kommunen og få dem til at lægge pres på City Renovation. Skraldemændene derimod – de fortjener din fulde opbakning.