Støjberg på krigsstien

Kommentar
ons 12. aug - 2020

Der har fra første færd været en kamp mellem sundshedsfaglige vurderinger og økonomiske interesser i forhold til bekæmpelsen af corona.

De borgerlige partier har stået på nakken af hinanden, for at komme med de mest vidtgående krav for en hurtig genåbning. De har i de hidtidige forhandlinger fået lempet reglerne og skruet tempoet i genåbningen op. 

De lave smittetal har, hånd i hånd med ønsket om at imødekomme erhvervslivets interesser, givet en række partier blod på tanden.

Støjberg søger syndebukke og puster som altid til fremmedhad, alt imens de borgerlige partiet kræver nye skridt i genåbningen.

Smittetrykket i Danmark stiger igen over hele landet, sådan som det også er sket i mange andre lande – corona er kommet for at blive indtil der kommer en vaccine. 

Da Folketinget i går drøftede den videre plan for genåbningen af Danmark, var der ikke megen selvkritik at spore.

Der er åbentlyst behov for at stramme op og tage skridt lokalt i forhold til den kraftige opblussen af corona i blandt andet Aarhus og Ringsted, sådan som myndighederne nu har gjort.

Der er ligeledes behov for at regeringen sikrer gratis mundbind i den kollektive trafik, så det ikke bliver et økonomisk spørgsmål at beskytte sig selv og andre mod smitte. Og der er et åbenlyst behov for at myndighederne i øvrigt vurdere mulighederne for nye skridt der kan vende smittetallet, herunder overveje om elementer i den hidtidige genåbning skal rulles tilbage

Inger Støjberg har valgt at bruge debatten til at angribe og mistænkeliggøre mennesker af anden etnisk baggrund. Årsagen til at der er mange smittede med rødder i Somalia i Aarhus, er ifølge Støjberg, at de ikke har overholdt reglerne for selvisolering.

Samme årsag ser Støjberg til udbruddet på slagteriet i Ringsted, hvor mange smittede også er af udenlandsk oprindelse. Derfor kræver Støjberg at politiet overvåger de smittede og om nødvendigt tvangsisolerer dem.

Under hele pandemien har danskerne generelt – uanset etnicitet – fulgt myndighedernes anvisninger. I Danmark, som i mange andre lande, rammer smitten socialt skævt.

Fattigdom, dårlige boligforhold, socialt betingede livsstilssygdomme – og mere af samme skuffe – er i land efter land, kilden til at corona rammer de dårligst stillede hårdest. Coronasmittens vækst i Aarhus og Ringsted er i høj grad socialt betinget og har intet at gøre med etnicitet. 

Støjbers fremmedfjendtlighed har før bragt hende på kant med både virkeligheden, lovgivningen og de internationale konventioner. Hun søger syndebukke og puster som altid til fremmedhad, alt imens de borgerlige partiet kræver nye skridt i genåbningen.