FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

Stå fast!

Kommentar
ons 4. apr - 2018

Da forligskvinden udsatte konflikten omkring OK18 med to uger, signalerede Sophie Løhde, at de offentlige arbejdsgivere havde "flyttet sig markant på den økonomiske ramme". Det viste sig at være et bluffnummer, formodentligt for at påvirke opinionen.

Efter resultatløse forhandlinger i påsken konstaterede Dennis Kristensen nøgternt, at forhandlingerne ikke havde rykket sig ud af stedet. 

Arbejdsgiverne står fast på at tryne de offentligt ansatte. De satser ikke på et forlig, men et diktat, om nødvendigt gennem et lovindgreb, sådan som man tidligere gjorde det overfor lærerne. Arbejdsgiverne har lagt deres kurs an på dette, det ses blandt andet på løftet om en klækkelig bonus til direktør Poul Taankvist i Moderniseringsstyrelsen, hvis han mødte op til OK-forhandlingerne med en plan for at sikre "en smal økonomisk ramme".

Regeringens fokus er at tilgodese arbejdsgivernes ønsker.

Det er denne dagsorden, de offentlige arbejdsgivere forsøgte at italesætte med den massive propaganda om, at de offentligt ansatte er lønførende, skønt alle ved, at det er politisk spin. Det store lønefterslæb og de årlige spareøvelser i stat, regioner og kommuner har skabt store rekrutteringsproblemer af blandt andre sosu'ere, folkeskolelærere og sygeplejersker.

Regeringens fokus er at tilgodese arbejdsgivernes ønsker om billig arbejdskraft og skattelettelser til de bedst stillede. De seneste opgørelser viser, at Lars Løkkes regering har givet skattelettelser på 14,6 milliarder siden 2015.

Regeringen forhandler på skrømt. Den forventer, at et solidt flertal i Folketinget er klar til at vedtage et OK-diktat. Kommer det, må det mødes med massive protester fra en samlet fagbevægelse og den offentlige sektors brugere.

Regeringen har reelt ikke signaleret imødekommenhed overfor et eneste af de centrale krav, som har bundet de offentligt ansatte og deres fagforeninger sammen i solidaritetspagten, som fortsat modstår arbejdsgivernes voldsomme pres. Aktiviteterne og solidariteten fra det private arbejdsmarked vokser. Det er nu, fagtoppen skal stå fast ved forhandlingsbordet. De offentlige ansatte er klar til kamp.