1 af 1

Sammen kan vi skabe forandring

Der er blevet sparket efter flygtningene og indvandrerne, og de økonomisk dårligst stillede er lagt for had. Det er på mange måder en rædselsfuld valgkamp, der nu nærmer sig sin afslutning.
tor 18. jun - 2015

Med dødt løb i meningsmålingerne kæmper partierne indædt om hver enkelt stemme. Der er blevet sparket efter flygtningene, slået efter indvandrerne og de økonomisk dårligst stillede er lagt for had.

Når der stadig ligger patienter på gangene på de danske hospitaler og er sparet fem millioner timer på ældreplejen, så er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt er statsminister. De EU-venlige partier i det danske Folketing er enige om, at Danmark skal være tilsluttet EU's finanspagt, som betyder, at de offentlige udgifter holdes i et jerngreb.

Så længe der er bred koncensus om at følge EU's anvisninger, danser det danske Folketing efter den europæiske storkapitals ønsker.

Der har ikke været den nødvendige diskussion i valgkampen om, hvorvidt Danmark bør være medlem af finanspagten eller ej, på trods af at det sætter rammen for, hvilken økonomisk politik der kan føres i Danmark. Så længe der er bred konsensus i Folketinget om at følge EU's anvisninger, danser det danske Folketing efter den europæiske storkapitals ønsker. Ikke fordi de er tvunget til det, men fordi de frivilligt har tilsluttet sig denne politik. 

Forskellen mellem Helle Thorning og Lars Løkke eksisterer. Venstre har fokus på nye skattelettelser, finansieret af de penge der blev sparet på dagpengeforringelserne, på ødelæggelsen af efterlønnen og beskæringen af de fleste overførselsindkomster. Socialdemokraterne vil tilbageføre en lille del af de milliarder, man har taget fra de økonomisk dårligst stillede, til den offentlige sektor.

Kommunistisk Parti opfordrer til at stemme på Enhedslisten i dag. Det er det eneste parti, der har støttet arbejdspladsernes og den aktive fagbevægelses krav. Men vi er også overbeviste om, at et kryds langtfra er nok. Kampen for at skabe forandring er først og fremmest en kamp for at skabe enhed, optimisme og aktivitet rundt på landets arbejdspladser. Men det er også et spørgsmål om at skabe forståelse for et nødvendigt opgør med kapitalismen som system.

Når stemmerne er talt op, fortsætter kampen imod social dumping, for en dagpengeløsning der skaber tryghed for de arbejdsløse, for praktikpladser til de unge, imod oprustning og dansk krigsdeltagelse. Lige om hjørnet venter et nyt opgør om EU, hvor EU-tilhængerne vil stå skulder ved skulder for at overføre endnu mere magt til EU. Sammen kan vi sætte dem stolen for døren.