FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

Politiske fejlskud

Kommentar
tor 27. sep - 2018

En ny bandekrig raser. I Københavns gader er der daglige skyderier. Flere generationers fejlslagen integration er de senere år blevet kombineret med nyliberal nedskæringspolitik og toppet med fremmedfjendtlighed og det, der er værre. Denne cocktail forsøges solgt til befolkningen som handlekraft, men er i bund og grund kun med til at forværre problemerne.

Mange organisationer, som har erfaring fra at arbejde med integration, advarer mod den førte politik. Men der lyttes ikke. Partierne fortsætter den kurs, som i årevis har vist sig at forværre problemerne. De afviser også at afkriminalisere hashmarkedet, som er bandernes vigtigste kilde til store pengesummer, der er med til at gøre dem attraktive.

Der har aldrig været flere bandemedlemmer i fængsel, end der er i dag. Men fængslerne motiverer ikke de belastede unge til uddannelse. Det bringer dem ikke nærmere arbejdsmarkedet. I stedet for at hjælpe de belastede unge med at skabe sociale fællesskaber der peger fremad, skubber fængslerne de unge dybere og dybere ind i de kriminelle bandemiljøer.

Det der præsenteres som forebyggende initiativer, er reelt nye former for straf.

De såkaldte bandepakker har givet politiet mange nye beføjelser, der udfordrer borgernes retssikkerhed. Det der præsenteres som forebyggende initiativer, er reelt nye former for straf, der er med til at marginalisere og udstøde endnu flere.

Indførelse af tvungne "læringstilbud" 25 timer om ugen til indvandrerbørn fra et-årsalderen, økonomiske sanktioner mod belastede familier eller politiets mulighed for at oprette særlige zoner, hvor straframmen for kriminalitet fordobles administrativt, er markante brud med menneskerettigheder og ligestilling for loven. De planlagte massenedrivninger af socialt boligbyggeri – i de af regeringen udpegede ghettoer – indgår også i denne sammenhæng.

De udsatte grupper har brug for at få en hjælpende hånd, ikke for pisk og straf. Samfundet må afsætte de nødvendige midler til at sikre dialog og inddragelse baseret på frivillighed og respekt. Det er den eneste vej til at stoppe den negative spiral, som ellers vil fortsætte og fortsætte.