FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Oprustning er kurs mod krig

Kommentar
ons 21. feb - 2018

I sidste weekend blev der afholdt en sikkerhedskonference i München med deltagelse af forsvarsministre, politikere, administrerende dirketører og meningsdannere. Kernen i konferencen, som har fundet sted hvert år siden 1963, er repræsentanter fra NATO-landene med indbudte gæster fra alle verdensdele. 

Det er ikke tilfældigt, at konferencen blev mødt af demonstranter, som kritiserede konferencens fokus, på at sikre vestens fortsatte globale dominans, gennem markant oprustning og en aggressiv udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Budskabet fra vor tids koldkrigere er simpelt og ildevarslende

Den danske forsvarsminister var blandt konferencens 500 deltagere. Op til konferencen fortalte Claus Hjort Frederiksen i Berlingske, at drømmen om at bevare freden i Europa er død.  Han drog en historisk parallel til mødet i München mellem den britiske udenrigsminister Chamberlain og Hitler i 1938 og Chamberlains udtalelse efter mødet, om "Fred i vor tid".

Budskabet fra vor tids koldkrigere er simpelt og ildevarslende. I dag er det ikke Hitler og Nazityskland, men Putin og Rusland som er fjenden. Tiden er inde til at forberede sig til krig og at slå til. Og det er netop, hvad den danske krigsminister og alle hans kolleger er i fuld gang med. Derfor opruster de. Derfor opbygger de NATO, EU-hæren og deres samlede atomslagstyrke. 

USA står for 50 procent af de samlede militærudgifter i verden. Sammen med de øvrige NATO-lande tegner man sig for 75 procent. USA, Tyskland og Frankrig har igen lagt sig i spidsen.

Putin forsvarer indædt den russiske storkapitals interesser. Men Claus Hjort Frederiksen skylder fortsat at forklare, hvorfor Rusland skulle finde på at starte en militær konflikt med NATO, når styrkeforholdet så entydigt er i NATO's favør.

To gange har storkapitalen i Tyskland startet en verdenskrig, som man forventede at vinde. Forsvarsministeren og hans allierede går i krigens fodspor. Den virkelige trussel imod folkenes håb om fred i Europa kommer fra Claus Hjort Frederiksen og hans ligesindede. Folkene i Afghanistan, Libyen og Irak har allerede betalt en høj pris for vestmagternes kyniske røverkrige med blodige danske fingeraftryk.