1 af 1

Nye initiativer skal samle kommunisterne

Kommunistisk Parti vil i den kommende kongresperiode arbejde for at styrke enheden med de øvrige kommunistiske partier. Målet er ét samlet kommunistisk parti.
man 24. nov - 2014

Kommunisterne i Danmark må stå sammen, og målet må være, at de tre eksisterende partier samles i ét kommunistisk parti. Det blev slået fast med syvtommersøm på Kommunistisk Partis 4. kongres her i weekenden.

Forholdet til Enhedslisten må ikke stå i vejen for, at kommunisterne kan samles.
Jørgen Petersen

I det arbejdsprogram, der lørdag blev vedtaget på kongressen, bliver der derfor opstillet en række punkter, hvor Kommunistisk Parti, KP, vil arbejde for at styrke samarbejdet.

- De ideologiske forskelle, der måtte være, kan nemt rummes i ét parti, fordi de tre partier grundlæggende har samme politik. Derfor stiller vi spørgsmålet: Er viljen til enhed tilstede? Og vi giver et meget klart signal fra vores 4. kongres: Vi er klar, sagde Kommunistisk Partis formand Jørgen Petersen i sin fremlæggelse af landsledelsens mundtlige beretning til kongressen.

Kommunisternes enhed har altid været en strategisk målsætning for Kommunistisk Parti, forklarede Jørgen Petersen.

- Men enheden må skabes udfra den forudsætning, at der er tale om tre selvstændige partier, tage afsæt i den enhed, der allerede eksisterer, og udbygge den, gennem stadig tættere samarbejde såvel centralt som lokalt, understregede Jørgen Petersen.

"DET SKULLE DA BARE MANGLE"

Spørgsmålet om samling af kommunisterne var naturligt nok også med i de hilsener til kongressen, der blev overbragt af de inviterede gæster fra henholdsvis Kommunistisk Parti i Danmark, KPiD, og Danmarks Kommunistiske Parti, DKP. 

Mariann Larsen, medlem af KPiD's landsledelse, fortalte kongresdeltagerne, at hun med meget stor interesse og meget stor glæde havde læst den skriftlige beretning til Kommunistisk Partis kongres.

- Jeg synes det er dejligt, at der er så mange sammenfaldende vurderinger af den politiske situation. Og jeg må indrømme, kammerater, at jeg har det også sådan, at det skulle da bare mangle, med den situation, vi har i Danmark, sagde Mariann Larsen.

- Vi er i vores tre kommunistiske partier 4-500 mennesker. De er fem millioner derude, som vi skal have fat i - ved at vi laver et samarbejde, så tæt og loyalt som muligt, omkring de ting, som vi er helt enige om, er det vigtigste - fagbevægelsen, Folkebevægelsen og fredsbevægelsen - så kan vi genrejse kampviljen ude omkring, sagde Mariann Larsen, der sluttede af med at ønske Kommunistisk Parti en rigtig god kongres.

ENHEDSLISTEN OG KOMMUNISTISK SAMLING

Forholdet til Enhedslisten var også oppe at vende i diskussionen om kommunistisk samling.

Både KP og KPiD afviser at deres respektive medlemmer samtidigt kan være organiseret i Enhedslisten, mens DKP har det modsatte synspunkt.

Jacob Jensen fra DKP's landsledelse sagde i sin hilsen til kongressen, at DKP ikke mener, at et sådant dobbelt medlemskab kan være særlig problematisk, og at det heller ikke bryder nogle principper for kommunistiske partier.

- DKP ser Enhedslisten som en slags enhedsfront, der repræsenterer den progressive venstrefløj, forklarede Jacob Jensen og opfordrede til, at spørgsmålet om Enhedslisten ikke står i vejen for en samling af kommunisterne. 

Han roste i øvrigt Kommunistisk Partis udgivelse af Arbejderen "som det eneste udadvendte blad kommunisterne har, det eneste der virkelig har noget der kan batte," og lovede at bidrage til avisen.

Kommunistisk Partis formand Jørgen Petersen fremlagde på kongressen partiets syn på Enhedslisten:

- Vi ser Enhedslisten som vores nærmeste eller måske eneste parlamentariske allierede. Men Enhedslisten er et parti og ikke et valgteknisk samarbejde, som Folkebevægelsen er det. Et parlamentarisk parti, der ikke bygger på marxismen-leninismen, det viser deres partiprogram-diskussion med al tydelighed.

Men forholdet til Enhedslisten må ikke stå i vejen for, at kommunisterne kan samles, understregede Jørgen Petersen.

- Derfor er vi klar til på et passende tidspunkt, i forbindelse med vores bestræbelser på enhed, at aftale en overgangsordning hvor vi accepterer dobbelt medlemskab, sagde Kommunistisk Partis formand.