1 af 1

Nej, nej og atter nej

Kommentar
tor 19. mar - 2015

De EU-skeptiske danskere får endnu engang kniven på struben. Ja-partierne i det danske Folketing indgik nemlig i går en aftale om at sende den danske retsundtagelse til folkeafstemning. Danskerne har angiveligt stemt forkert flere gange. Nu får vi så chancen igen for at rette op på lidt af fortidens synder.

Regeringen og de borgerlige EU-tilhængere præsenterer den kommende folkeafstemning som en afstemning for eller imod tryghed. De påstår tilmed, at det vil blive sværere at være kriminel i Europa, hvis danskerne bare vil stemme ja.  De påstår, at fremtidig dansk deltagelse i Europol nødvendiggør et opgør med retsundtagelsen.

Forligspartiernes demokratiske sindelag understreges af, at de har valgt at hemmeligtstemple alt materiale, som er udarbejdet i sagen. De må mødes af et massivt krav om offentliggørelse af alle dokumenter.

Hvis princippet om en retslig undtagelse opgives, vil det fremover være EU-tilhængerne i Folketinget, der afgør, hvilke nye tiltag, der skal accepteres.  

Yderligere udsalg af Danmarks nationale selvbestemmelse er ikke just tryghedsfremmende. Hvis selve princippet om en retslig undtagelse opgives, vil det fremover være EU-tilhængerne i Folketinget, der afgør, hvilke nye tiltag på dette område, der skal accepteres. Der vil ikke komme flere folkeafstemninger. 

I forhold til Europol er det afgørende, om Danmark også fremover deltager på et bilateralt grundlag, således at det danske folketing afgør om hvad og hvordan, der samarbejdes. Europol har i dag et samarbejde med lande som Island, Norge, Schweiz, Tyrkiet, USA og Rusland. Mon ikke også Danmark vil kunne indgå en aftale uden at smide selvbestemmelsesretten over bord?

Det er bemærkelsesværdigt, at regeringen indgår en så markant aftale med den borgerlige opposition så tæt på et folketingsvalg. Forligspartierne har haft et fælles ønske om at stække Dansk Folkepartis muligheder for at kræve indrømmelser omkring EU efter et eventuelt regeringsskifte.

Tilhængerpartierne står skulder ved skulder for at sikre, at Danmark udvikler sig til at blive et af kernelandene i EU, sådan som storkapitalen ønsker det.