Mod imperialisme og krig - for international solidaritet

International udtalelse - vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 21.-23. november 2014
tir 25. nov - 2014

Det kapitalistiske system er fortsat i dyb krise. I jagten på profit bliver imperialismen mere og mere aggressiv. Konflikter og krige breder sig på kontinenterne. Kapitalismens brutale kriseløsninger mødes med politisk og folkelig modstand, og i land efter land vil arbejderklassen og folkene erfare, at den åbne modstand tegner sig som eneste alternativ.

Danmarks udenrigspolitik er en katastrofe, især på grund af de tætte bånd til USA. Op til regeringsskiftet i 2011 blev der givet løfter om grundlæggende skift i denne politik, men hverken med eller uden SF i regeringen er der sket et kursskifte. Under humanitært påskud fører Danmark fortsat en aggressiv udenrigspolitik og er nu nærmest i permanent krig under USA's ledelse.

Vi anerkender såvel Færøernes som Grønlands ret til, hvis de skulle ønske det, at forlade rigsfællesskabet med Danmark, og med fuld rådighed over deres områders natur-ressourcer, i havet og på land.

Regeringen stiller end ikke krav om klart FN-mandat for at sende Danmark i krig. FN's resolution fra 2005, kaldet "Responsibility to Protect" mistolkes og bruges som påskud for forbrydelser mod folkeretten. Vi afviser en sådan politik på det skarpeste.

Kommunistisk Parti mener, at der må føres en selvstændig udenrigspolitik uden dansk krigsdeltagelse, hvor international solidaritet sættes over følgagtighed med imperialismens kræfter.

Den såkaldte “krig mod terror” er blusset op på ny med krigen imod Islamisk Stat i Irak og Syrien. Danmark er gået med i en koalition af villige, som udenom FN, under påskud af at føre krig mod Islamisk Stat, nu bomber i Irak og Syrien. Islamisk Stat er opstået i kølvandet på Vestens krig imod Irak, men er trænet militært og bliver støttet og forsynet med våben fra USA og dets allierede i regionen. ”Krigen imod Islamisk Stat” må ses som et påskud for at begynde bombninger i Syrien som en fortsættelse af imperialismens krig imod dette land. Den har nu varet siden 2011, og den kan tænkes udvidet til en krig mod Iran.

I Ukraine har EU igen vist sit sande ansigt som imperialistisk stormagt. I alliance med USA-imperialismen blev den folkevalgte præsident fordrevet fra landet, og den folkevalgte regering væltet ved et statskup igennem massiv støtte til blandt andet åbent fascistiske kræfter i landet.

De seneste tyve års konflikter i Mellemøsten skal ses som et led i USA’s og Israels åbne plan for et nyt Mellemøsten, hvor regeringer bekæmpes og styrtes, og landene opdeles i svage regioner, inddelt efter religiøse og etniske skillelinjer, så de let kan spilles ud mod hinanden.

Kommunistisk Parti fordømmer den danske krigsdeltagelse og kræver stop for al støtte til terrorister i Syrien og Irak. USA og EU skal ud af Mellemøsten.

I skyggen af den politiske og økonomiske krise i monopolernes EU opbygges forbundsstaten og storkapitalen svinger taktstokken. Sydeuropa er sat på regulær hestekur, og igen er det arbejderklassen og de folkelige lag, der alle landene betaler prisen for kapitalismens krise. Men utilfredsheden breder sig, og folkelige bevægelser rejser krav og protesterer.

Kommunistisk Parti fordømmer Israels statsterrorisme, og kræver blokaden mod Gaza ophævet.

I Ukraine har EU igen vist sit sande ansigt som imperialistisk stormagt. I alliance med USA-imperialismen blev den folkevalgte præsident fordrevet fra landet, og den folkevalgte regering væltet ved et statskup igennem massiv støtte til blandt andet åbent fascistiske kræfter i landet.

Efter Krim-halvøens genindlemmelse i Rusland lægges der op til en ny kold krig mod Rusland, hvor landet pålægges økonomiske sanktioner og trues af NATO med militær oprustning. Danmark følger trop og sender soldater og krigsfly til Østeuropa. Ligeledes bruges optrapningen over for Rusland til at give NATO’s missilskjold nyt liv og til at trække Danmark med i projektet. Dermed banes vejen for, at USA kan angribe atommagten Rusland, med en illusion om at kunne undgå gengældelse, mens Europa bliver slagmarken. Globaliseringen af NATO er i dag den største trussel mod verdensfreden. Danmark skal ud af EU og NATO.

I det imperialistiske system samarbejder og konkurerer den transnationale storkapital på én og samme tid. De igangværende hemmelige forhandlinger mellem USA og EU om en ny frihandelsaftale (TTIP ) er et eksempel på dette. Forestillingen om at en fusion af USA’s og EU’s markeder vil give vækst og skabe arbejdsplader er en illusion. Tværtimod vil aftalen yderligere befæste monopolernes magt og undergrave den nationale selvbestemmelse og demokratiet, og forhindre fremtidig lovgivning som kan begrænse monopolernes profitter. En aftale vil føre til nye angreb på kollektiv velfærd, arbejderklassens løn- og arbejdsforhold, natur, klima og miljø.

Kommunistisk Parti fordømmer Israels statsterrorisme, og kræver blokaden mod Gaza ophævet. Vi støtter det palæstinensiske folks krav om en selvstændig stat, anerkendt af FN. Danmark må følge det svenske eksempel og anerkende den selvstændige palæstinensiske stat. Danmark er i dag blandt de 59 lande ud af FN’s 193 lande, som nægter at anerkende Palæstina.

USA's blokade mod Cuba skal stoppes. Alle 5 cubanske anti-terrorister skal frigives. Cuba står som eksempel på et socialistisk alternativ. Desuden er Cuba sammen med de latinamerikanske ALBA-lande et inspirerende eksempel på solidaritet og samarbejde i internationale forbindelser i stedet for nyliberal konkurrence og monopolernes herredømme.

Vi anerkender såvel Færøernes som Grønlands ret til, hvis de skulle ønske det, at forlade rigsfællesskabet med Danmark, og med fuld rådighed over deres områders natur-ressourcer, i havet og på land.

Den internationale solidaritet er et stærkt våben mod krigens kræfter og mod imperialistisk udbytning og undertrykkelse.

Kommunistisk Parti vil give sit bidrag til at styrke samarbejdet og dialogen mellem de kommunistiske - og arbejderpartierne. Sammen med fredsbevægelsen og progressive bevægelser kæmper vi for at skabe en verden uden krig og udbytning.

Kommunistisk Partis 4.kongres