FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Med pengene kommer indflydelsen

Kommentar
tor 4. maj - 2017

Regeringen og Socialdemokratiet har på ingen måde tænkt sig at give befolkningen indsigt i, hvem der fylder millionerne i partiernes pengekasser. Det stod klart ved første behandlingen af et lovforslag om partistøtte i torsdags. De øvrige partier ønsker mere åbenhed og har indgået en aftale om at ændre loven, hvis der måtte opstår et flertal i Folketinget.

Storkapitalen sætter dagsordenen men foretrækker, at det sker i det skjulte.

Igennem en årrække har Folketingets partier rundhåndet bevilget sig selv millioner i partistøtte, for at kompensere for faldende medlemstal. Det er i sig selv et sygdomstegn. Men erhvervslivets skjulte millioner til de magtbærende partier er et signal om råddenskab.

Partierne, der får bidrag fra Mærsk, benægter naturligvis, at koncernen kan købe sig til nogen form for politisk indflydelse. Men det er værd at notere sig, at de selvsamme partier gennem årene har givet Mærsk store skattebegunstigelser. Alene i valgåret 2015 fik flere af partierne bag Nordsøaftalen bidrag fra Mærsk på i alt fire millioner. 

Bankerne er store bidragydere til en vifte af partier. Liberal Alliance er endog "ejet" af en bank. Partierne sikrede beredvilligt hele rækken af bankpakker. De har også undladt at vedtage en lovgivning, som stiller bankerne til ansvar for hjælpen til overklassens milliardoverførsler til skattely. 

En lille kreds af nogle af Danmarks rigeste personer – blandt dem ejerne af 17 af landets største familieejede virksomheder – drev i årevis lobby-virksomhed for at afskaffe arveafgiften i forbindelse med generationsskifte. De pumpede et ukendt millionbeløb i de borgerlige partier. 

Siden 2016 har regeringen arbejdet for at udfase arveafgiften. I 2016 kostede det 200 millioner i manglende skatteindtægter. Fra 2020 og frem er det vokset til én milliard om året, så det er meget store beløb, milliardærerne sparer i skat. 

Med pengene kommer indflydelsen. Sådan er kapitalismen. Storkapitalen sætter dagsordenen men foretrækker, at det sker i det skjulte. Regeringen og Socialdemokraterne vil naturligvis også skjule deres økonomiske bagmænd og dermed sløre indholdet af de modydelser, de leverer.