1 af 1

Markedskræfter kvæler velfærd

Kommentar
ons 18. feb - 2015

Igår offentliggjorde Ugebrevet A4 en undersøgelse, som Epinion har foretaget for tænketanken CURA  om befolkningens forhold til den offentlige sektor.  

Ikke mindre end 45 procent af de adspurgte i undersøgelsen udtrykker, at de i løbet af de sidste fire år har fået et dårligere forhold til det offentlige. I en artikel i A4 kaldes udviklingen for ødelæggende for sammenhængskraften i det danske samfund, og der tales om en regulær tillidskrise mellem befolkningen og den offentlige sektor. 

Da økonomerne gjorde deres indtog, blev hovedopgaven at finde lovhjemmel til at give flest mulige afslag for at spare penge

Den offentlige sektor gennemgår i disse år en rivende udvikling. Stadigt større dele udliciteres og privatiseres, fordi private virksomheder ønsker at tjene profit på velfærden. Den offentlige sektor er blevet markedsgjort.

Den offentlige sektor er også under pres, fordi en stadig større del af samfundets ressourcer lægges i hænderne på kapitalen. Det offentlige skal spare, for at der bliver råd til skattelettelserne til storkapitalen.  

De offentligt ansatte presses af massefyringer og en endeløs række af spare- og nedskæringskrav. Samtidigt betyder nye markedsfremmende  ledelsessyster i den offentlige sektor, at de offentligt ansatte bruger en stor del af arbejdsdagen på at dokumentere og registrere deres arbejde, istedet for at bruge deres faglighed på at hjælpe borgerne. Det er en udvikling, som kan true opbakningen til den kollektive velfærd.

Bettina Post fra Institut for Socialt Arbejde konstaterer i A4, at da økonomerne gjorde deres indtog, blev hovedopgaven at finde lovhjemmel til at give flest mulige afslag for at spare penge, frem for at begrunde støtte til de borgere der søgte hjælp.

Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil flere og flere vælge det offentlige system fra og istedet benytte private forsikringsordninger og udbydere. Tilbage vil være de dårligst økonomisk stillede - ofte udenfor arbejdsmarkedet.

Det understreger betydningen af at styrke kampen for velfærden og den offentlige sektor.