Landsledelsens beretning til Kommunistisk Partis 5. kongres

Landsledelsens beretning til den 5. kongres er dels en analyse af den verden kommunisterne skal agerer i anno 2018, dels et tilbageblik på partiets arbejde den forgangne kongresperiode.
ons 28. feb - 2018

Da Kommunistisk Parti i weekenden 23.–25. februar 2018, var det blandt andet for at tage bestik af den verden kommunisterne skal kæmpe i idag.

I landsledelsens skriftlige beretning til kongressen peges der på udviklingstendenser og på de muligheder og udfordringer de forandringer skaber for revolutionære kræfter.

Den skriftlige beretning kigger også tilbage og vurderer Kommunistisk Partis egen indsats i klassekampen i den forgangne kongresperiode.

Den skriftlige beretning som her lægges frem til offentligheden, blev på kongressen supleret af en mundtlig beretning.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget af kongressens delegerede.

Læs den skriftlige beretning her