1 af 1

Kommunistisk Parti protesterer imod overvågning

Åbent brev til Social- og integrationsminister Karten Hækkerup
tir 22. maj - 2012

Kommunistisk Parti protesterer imod at partiet bliver overvåget af Social- og integrationsministeriets afdeling for demokratiske anliggender. Partiet har sendt et åbent brev til Social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

I maj 2012 afholdtes en EU-konference om: ”Ekstreme miljøer og organisationer”, hvor der blev præsenteret en rapport af Chris Holmsted Larsen.

Kommunistisk Parti blev herved opmærksom på de aktiviteter, som foregår under Social- og integrationsministeriets afdeling for demokratiske anliggender, som ledes af kontorchef og tidligere PET-medarbejder Henriette Korf.

Holmsted Larsens udredning, som er bestilt af ministeriet, beskriver kommunistisk parti som en del af det ekstreme miljø, som afdelingens ”forebyggende” virksomhed åbenbart er rettet imod. Derfor har vore organisationer en direkte interesse i de nævnte aktiviteter, ikke mindst i relation til vore unge medlemmer, siger Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti.

En konsekvens af ovenstående kan øjensynligt være, at unge mennesker, der viser sympati for den kommunistiske bevægelses vision om et samfund uden udbytning, risikerer at blive overvåget af pædagoger, lærere og socialarbejdere, at registreringsskemaer fra disse videresendes til PET og at de unge mennesker herefter risikerer indkaldelse til såkaldte ”bekymringssamtaler”.

Kommunistisk Parti protesterer imod at gøres til en del af en sådan overvågning og undersøgelse. Vi er et arbejderparti. Vores parti er ikke ekstremistisk eller venstreradikalt. Det har de danske kommunister aldrig været. Kommunisterne har i snart 100 år været en del af den danske arbejderbevægelse og i hele denne lange periode kæmpet for at realisere bevægelsens målsætninger, siger Jørgen Petersen.

Han finder det uforståeligt, at en afdeling af Social- og integrationsministeriet ledes af en person, hvis baggrund er spionage og ikke et socialt engagement.

Et meningspoliti med tilhørende stikkernet, etableret gennem Social- og integrationsministeriet, er i skarp modstrid med det demokrati, som hævdes at være grundlaget for magtudøvelsen i Danmark, påpeger han.