1 af 1

Ingen illusioner om EU

Kommentar
ons 16. sep - 2015

EU har spillet totalt fallit overfor flygtningekrisen.  Der er formodentligt kommet tre til fire gange flere flygtninge til EU end de 160.000, som EU-landene ikke kan finde ud af at fordele. Og der kommer flere hver eneste dag.

I åbenlys modstrid med EU's regler er de første medlemslande begyndt at lukke de indre grænser, og flere vil følge efter i takt med at flygtningestrømmen vokser. Fort Europas grænser befæstes med pigtråd, politi og militær. Alle vil sende problemerne videre til andre lande. Ingen peger på årsagerne til den største humanitære katastrofe i Europa siden Anden Verdenskrig.

Det er udsalg af national selvbestemmelse, pakket ind i humanisme. 

Også i Danmark nægter regeringen at byde flygtninge velkommen. Den er fokuseret på at bevare støtte fra Dansk Folkeparti. Jens Rohde og andre V-politikere brokker sig. De ønsker, at Danmark tilslutter sig EU-kommisionens forslag om at indføre bindende EU-kvoter for fordelingen af flygtninge - nu og i al fremtid. Det er udsalg af national selvbestemmelse pakket ind i humanisme. 

Situationen skriger på en international løsning. Men ikke en EU-løsning - hvor medlemslandene dikteres flygtningekvoter. 

De gamle kolonimagter i EU - herunder Danmark- har et historisk og konkret ansvar for både krige og social nød i Mellemøsten.  Der er brug for samlede løsninger,  og de må nødvendigvis række langt ud over EU.

Langt hovedparten af flygtninge fra krigene i Mellemøsten befinder sig i nærområderne. Derfor må der laves en international løsning i FN-regi, som omfatter dem alle.

EU's regeringer undviger behændigt at diskutere årsagerne til flygtningestrømmen. De løftede ikke en finger, da FN i sidste uge stoppede udleveringen af mad til over 200.000 krigsflygninge i Jordan på grund af mangel på mad og penge. 

Krigene i regionen må stoppes. Også de danske soldater må hjem. Der er akut behov for at arbejde for politiske løsninger på regionens mange konflikter. Det kræver, at EU's og USA's indflydelse trænges tilbage. Det er vejen til stabilitet og fred i den krigsplagede region.