FOTO: Aage Christensen
1 af 1

I imperialismens tjeneste

Kommentar
tir 26. sep - 2017

Kurderne i det nordlige Irak har gennemført en vejledende folkeafstemning om oprettelse af en selvstændig stat. Umiddelbart kan det virker som et enkelt spørgsmål at tage stilling til. Kurderne har jo ret til en selvstændig stat. Men det er en helt anden og langt mere kompliceret sag at tage stilling til, om det er et krav, som man konkret bør støtte.  

Vejen til frihed for kurderne i Irak, Iran, Syrien og Tyrkiet kræver kamp mod imperialismen.

Når man skal vurdere det nationale spørgsmål, kan man ikke se det løsrevet fra tid og sted. Så længe imperialismen hersker i Mellemøsten, beror det på en konkret analyse af situationen, om hvorvidt et selvstændigt Kurdistan vil fremme kampen mod imperialismen eller ej. 

I dag er det er lykkedes USA at manipulere det kurdiske folks kamp for frihed og selvstændighed. Det er sigende, at Israel, er det eneste af FN's medlemslande, der støtter oprettelse af en kurdisk stat. Israel, som selv er en apartheidstat, der nægter at imødekomme det palæstinensiske folks legitime krav om et frit og demokratisk Palæstina, er blevet kurdernes erklærede ven og partner.

I Irak er det dominerende kurdiske parti KDP i lommen på USA og har været det tilbage fra før Irakkrigene. I Syrien har kurdernes partier og militser, i større eller mindre grad, udviklet sig til redskaber for USA, som udruster og træner dem. I de kurdisk-kontrollerede områder i Syrien har USA oprettet en række militærbaser og lufthavne i åbenlys strid med folkeretten.

National selvbestemmelse for kurderne vil kun være formel, så længe det er USA, der har det afgørende ord i denne sag. Vejen til frihed for kurderne i Irak, Iran, Syrien og Tyrkiet kræver fælles kamp mod imperialismen. Kun USA og Israel er tjent med nationale og religiøse stridigheder i regionen, som har kostet folkene så dyrt.

I dag manipulerer USA og dets allierede kurdernes frihedskamp. Uanset hvor mange ofre kurderne yder for USA, vil de aldrig opnå reel frihed, hvis de lader sig misbruge af imperialismen. Tværtimod er det den sikre vej til nye krige i alle de berørte lande, som også vil koste det kurdiske folk dyrt.