FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Hovedløse besparelser

Kommentar
ons 5. jul - 2017

Konsekvenserne af de hovedløse besparelser i den offentlige sektor er dramatiske. Udsultningen af Skat endte med et regulært sammenbrud og kostede statskassen et ukendt milliardbeløb i manglende skatteindtægter. Nu tegner der sig et begyndende sammenbrud på hospitalerne i hovedstadsområdet.

Kræftafdelingernes situation viser tydeligt, at der er brug for flere resourcer ikke nye nedskæringer. 

Toppen af isbjerget er kræftafdelingerne på både Gentofte og Herlev Hospital samt Rigshospitalet, som ikke lever op til lovgivningens bestemmelser om en hurtig behandling af kræftpatienter. Registreringen af og kontrollen med kræftpatienternes behandling er reelt brudt sammen. Det betyder længere og dyrere behandlinger og kan koste menneskeliv.

Problemerne er skærpet til, fordi indførelsen af den nye Sundhedsplatform har været forbundet med store indkøringsvanskeligheder.

I stedet for at have sikret de nødvendige resourcer til indfasningen af Sundhedsplatformen kræver Region Hovedstaden igen nye besparelser. Regionen har sendt er brev til alle hospitalsdirektørerne i regionen, hvor de kræver, at man nu realiserer de nye besparelsesmuligheder, som implementeringen af Sundhedsplatformen angiveligt har muliggjort. Sparekravet er på ikke mindre end 102 millioner kroner.

Det nye sparekrav kommer i en situation, hvor personalet i forvejen er plaget af nedskæringer og kæmper for at få Sundhedsplatformen på plads. Kræftafdelingernes situation viser tydeligt, at der er brug for flere resourcer ikke nye nedskæringer. Det siger noget om det politiske flertal i Region Hovedstaden, at man har så dårlig føling med virkeligheden på hospitalerne.

Region Hovedstadens nye sparekrav kommer i forlængelse af, at regeringen igen i år har pålagt alle landets regioner at øge aktiviteterne med to procent med det nuværende personale. Samtlige personalegrupper har protesteret over regeringens produktivitetskrav, der med Yngre Lægers ord ikke er til gavn for hverken patienter eller personale.

Politikerne i regeringen og flertallet i regionerne har hidtil været argumentresistente. Skal sammenbruddet forhindres må der kæmpes - NU.