Hjælp krigsflygtningene - stop dansk krigsdeltagelse

Udtalelse fra Kommunistisk Partis landsledelse
man 14. sep - 2015

Krigene i lande som Syrien, Irak og Libyen har sendt millioner af mennesker på flugt fra død og ødelæggelse. Flygtningene har akut brug for beskyttelse og hjælp.

Tusinder af danskere har i de seneste uger gjort en kæmpemæssig humanitær indsats og budt flygtningene velkommen. De har handlet i protest mod regeringens umenneskelige politik og i erkendelse af katastrofens store omfang. 

Den danske regering fralægger sig sit ansvar. Den har igen strammet flygtningepolitikken og forsøgt at skræmme flygtninge væk fra Danmark, bl.a. gennem en annoncekampagne i krigszonen.

Nu er det nok!

Der er et akut behov for en ekstraordinær humanitær indsats. Derfor kræver Kommunistisk Parti:

  • At Danmark umiddelbart påtager sig at modtage flere flygtninge.
  • At regeringen markant optrapper nødhjælpen til civilbefolkningen og flygtningelejrene i krigszonerne og dropper enhver plan om at skære i udviklingsbistanden.

Stop krigene

Danmark har i årevis været en aktiv deltager i USA's røverkrige. Hele lande er lagt i ruiner for at sikre USA's  og europæiske stormagters kontrol over deres store naturrigdomme. Flygtningestrømmene i øjeblikket er skabt af disse krige. 

Hver dag bomber danske jagerfly i Irak. Samtidigt afviser regeringen at hjælpe krigsflygtningene.

Det er nødvendigt, at stoppe Danmarks "aktivistiske" udenrigspolitik, som koster milliarder af kroner og påfører folkene i krigszonerne ufattelige lidelser.

Derfor kræver Kommunistisk Parti:

  • Stop for dansk krigsdeltagelse - send nødhjælp, ikke bomber
  • Nej til køb af jagerfly for 30 milliarder - brug pengene på velfærd

EU er ikke en løsning

Der findes ikke en retfærdig og solidarisk løsning gennem EU.

EU har et medansvar for krigsflygtningene.

EU har et medansvar for fattigdommen gennem sine toldgrænser og historiske udplyndring af regionens rigdomme.

EU's fokus har hidtil være at stoppe flygtningestrømmen ved at befæste EU's ydre grænser og ødelægge de både, som mange flygtninge har benyttet på deres vej til Europa.

Der er naturligvis brug for internationalt samarbejde for at hjælpe krigsflygtningene, f.eks. i regi af FN’s flygtningeorganisation UNHCR. Men flygtningekatastrofen må ikke misbruges til endnu et udsalg af dansk selvbestemmelse. Det er et skridt i en forkert retning,  hvis Danmark indgår en aftale, så EU fremover kan diktere, hvor mange flygtninge der skal komme til Danmark. Det må suverænt afgøres af det danske Folketing, som vælges eller fyres af det danske folk.

EU forsvarer storkapitalens behov og fører ikke en udenrigspolitik for fred, demokrati eller menneskerettigheder. Tværtimod. EU er ikke en del af en løsning. EU er en del af årsagen. Flygtningekatastrofen er skabt af imperialismens kynisme og jagt på profit.

Nej til racisme og fremmedhad

Alt for længe har racisme og fremmedhad haft for let spil. Fattigdom og nød er blevet brugt af kyniske arbejdsgivere til at bane vejen for social dumping. Det må ikke lykkes de fremmedfjendtlige kræfter i det danske samfund at udnytte krigsflygtningene til at skabe mere had og splittelse.

Derfor opfordrer Kommunistisk Parti til at styrke solidariteten.

Lad os kæmpe sammen mod det kapitalistiske system og storkapitalens allierede i USA, NATO og EU.

Her er årsagen til flygtningestrømmene og krigene. Her er oprustningens, fattigdommens og racismens virkelige bagmænd.