1 af 1

Hjælp krigsflygtningene!

Kommentar
ons 9. sep - 2015

De titusinder af flygtninge, der nu har sat kurs mod Europa  – eller allerede er her – er ikke immigranter eller økonomiske flygtninge. Det er krigsflygtninge. De flygter fra ragnarok og stormagternes krige, der angiveligt skulle gøre verden mere sikker og garantere folkene fred og demokrati.  

Skiftende danske regeringer har rundhåndet bevilget milliarder til krigene i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. Men bevillingerne til det humanitære hjælpearbejde er fortsat kun en brøkdel af, hvad der er bruges på bomber. Forholdene for flygtninge i Danmark er i dag utålelige, simpelthen fordi et flertal i Folketinget vil presse krigsflygtningene til at rejse et andet sted hen, alt imens danske fly bomber videre.  

Et flertal i Folketinget vil presse krigsflygtningene til at rejse et andet sted hen, alt imens danske fly bomber videre.  

En fælles europæisk flygtningepolitik er på ingen måde en løsning. Millioner af krigsflygtninge har i årevis levet en kummerlig tilværelse i en daglig kamp for livet. EU-landene har et stort medansvar for de krige, som millioner af mennesker flygter fra. 

EU's udenrigs- og flygtningepolitik fastlægges ikke efter humanitære hensyn, men efter hvad der tjener storkapitalen. Man har derfor længe fralagt sig ethvert ansvar og ladet både flygtningene og de lande, hvor millioner af krigsflygtninge har søgt tilflugt, sejle deres egen sø.

EU's svar, da flygtningestrømmen voksende hen over Middelhavet, var en aftale om at forsøge at lukke grænserne og ødelægge de både, som de desperate krigsflygtninge benyttede for at komme væk fra krigenes rædsler. I de kommende dage samles de ansvarlige ministre fra EU igen for yderligere at befæste fort Europa. 

Danmark er et krigsførende land. Derfor må presset øges på regeringen og dens fremmedfjendske støtteparti. Dansk krigsdeltagelse skal erstattes af en optrappet humanitær indsats. Tusinder af danskere har gennem de seneste dage har gjort en stor humanitær indsats for at hjælpe, hvor magthaverne svigter. 

Krigsflygtningene har krav på vores hjælp.