Forsvar retsforbeholdet - stem nej 3. december

Udtalelse
fre 4. sep - 2015

Kommunistisk Parti opfordrer alle progressive og demokratiske kræfter til at gå sammen om at sikre et nej ved folkeafstemningen 3. december. Retsforbeholdet skal ikke afskaffes, det skal forsvares! Retspolitikken skal fortsat besluttes i Folketinget .

Kommunistisk Parti opfordrer til at stemmer nej til at afskaffe retsforbeholdet - nej til at erstatte det med en såkaldt tilvalgsordning.

Ja-siden forsøger at berolige den EU-skeptiske befolkning ved at foregøgle, at vi med tilvalgsordningen bevarer muligheden for at sige til og fra overfor EUs retspolitik. 

Det er tomme løfter. Med en tilvalgsordning vil Danmark være på en glidebane der kun går én vej - mod mere Union og magt til EU. Hver gang et område flyttes til EU med et tilvalg er det tabt. Så får Danmark ikke national suverænitet tilbage igen, men er underlagt alle fremtidige EU-beslutninger på området. 

Ja-siden påstår at hvis Danmark skal bekæmpe international kriminalitet, så skal vi fortsat være med i Europol. Og hvis Danmark fortsat skal være med i Europol, skal vi afskaffe det retslige forbehold.

Den forklaring holder ikke: for det første kan der samarbejdes gennem andre og bredere internationale organer fx Interpol. For det andet kan Danmark, hvis Folketingets flertal ønsker det, indgå en parallelaftale og være en del af Europol. 

Med forbeholdet intakt skal sådanne beslutninger også fremover tages i Folketinget. Danmark bevarer muligheden for at samarbejde mellemstatsligt, uden at afgive mere suverænitet til EU.

Der er meget på spil, når der skal stemmes 3. december. Det handler om at bevare retten til national selvbestemmelse. 

Det er afgørende, at der rejses en bred, folkelig kampagne for at forsvare forbeholdet. 

Kommunistisk Parti vil gøre alt hvad vi formår, for at være med til at løfte denne opgave. Først og fremmest ved at bakke aktivt op, centralt og lokalt, om Folkebevægelsen mod EUs kampagne for et Nej. Vi opfordrer alle gode kræfter til at være med i denne kamp.