1 af 1

Forbyd boring efter skifergas

Kommentar
ons 19. aug - 2015

Det franske energiselskab Total har besluttet at lukke sin prøveboring efter skifergas i Dybvad. Denne nyhed er blevet modtaget med stor tilfredshed af blandt andet beboerne i området, miljøorganisationer og mange andre, som fra første færd har advaret mod de mange farer ved at udvinde skifergas.

Derimod har energiminister Lars Christian Lilleholt et noget andet afsæt. Han erklærer, at han havde været glad, hvis der havde været store mængder af skifergas i den danske undergrund, som kunne bidrage til den danske økonomi.

Total har stadig tilladelse til at udvinde skifergas  i fem kommuner  i Nordjylland.

Som store dele af Folketinget ignorerer ministeren fortsat, at udvindingen af skifergas udgør en alvorlig fare for grundvandet. Hvis bare der havde været  mere gas - og dermed mere profit til Total - var ministeren og regeringen tydeligvis klar til at lukke øjnene. 

Behændigt undlader ministeren at forholde sig til det helt grundlæggende problem, at det er nødvendigt at afvikle brugen af fossile brændstoffer for at sænke udledningen af CO2. Hvis man begynder en storstilet udvinding af skifergas, vil det udskyde den nødvendige omstillingen til vedvarende energi.

Total har stadig tilladelse til at udvinde skifergas i et stort område i fem kommuner i Nordjylland. Lukningen af boringen i Dybvad er derfor kun et skridt på vejen, så længe hverken Total eller regeringen udelukker nye boringer.

Der er stor grund til at benytte anledningen til at takke de ihærdige og vedholdende vendelboere, som i mere end et år har kæmpet imod boringen efter skifergas.  De har skabt et stærkt fællesskab og spredt kendskabet til farerne ved brugen af fracking til udvinding af skifergas.

Totals licens til boringer udløber først om et år. Derfor må kampen mod skiferboringer fortsætte, til Folketinget beslutter et reelt forbud mod boring efter Skifergas i Danmark. Gennem et folkeligt pres er det tidligere lykkedes at få alle planer om indførelse af atomkraft i Danmark begravet. Aktivisterne har allerede bebudet, at de ikke ruller bannerne sammen før udvindingen af skifergas definitivt stoppes i hele Danmark.