Er fascismen en reel fare?

Storkapitalen er parat til at træde demokratiet under fode
tor 28. jun - 2012

Den krise, som kapitalismen i Europa befinder sig i, har trukket det europæiske kontinent ud i den værste og mest ødelæggende situation siden tredivernes Europa, der som bekendt resulterede i den Anden Verdenskrig. De europæiske kapitalister, de store selskaber og monopolgrupper, tøver ikke med at tilsidesætte den borgerlige parlamentarisme og fjerne arbejderklassens demokratiske rettigheder for at sikre deres egen overlevelse.
Det siger Søren Becher i en analyse af den europæiske krise og reaktionens offensiv. Søren Becher er medlem af landsledelsen i Kommunistisk Parti.

Konceptet er entydigt: Den europæiske arbejderklasse og den arbejdende befolkning i Europa skal med alle midler tvinges til at betale for kapitalismens krise. 

Krisen i den græske og i den italienske økonomi har fuldt ud dokumenteret hvor skruppelløs EU-kommissionen og storkapitalen optræder. I begge disse lande blev de borgerlige parlamenter sat ud af spillet over en nat. Det borgerlige demokrati blev erstattet et såkaldt »teknokratstyre« – eller af et EU-satellitkontor – bemandet af borgerlige liberale økonomer, der er godkendt af de store europæiske kapitalgrupper og Den Internationale Valutafond, IMF.

Søren Becher fremhæver Storspekulanten og kapitalisten Asger Åmund. Han har gjort sig til talsmand for en slags »folkestyre«, der i hovedsagen sammensættes af få men »kloge« borgerlige økonomer, der ved hvor og hvordan, der skal handles til fordel for de store banker, industrien og spekulanterne.  

Der er i dag ikke politisk opbakning til hans antidemokratiske ideer. Men det er symptomatisk for situationen i Europa, at storkapitalen er villig til at gennemføre markante indskrænkninger eller til helt at fjerne demokratiet for at sikre sig sin egen overlevelse.

I takt med krisens udvikling har vi i stadig flere lande oplevet hvordan ekstreme højrepartier og grupper er vokset i omfang og styrke. De sidder i dag repræsenteret i en række nationale parlamenter. Årsagen til disse partier og gruppers vækst skyldes ikke mindst, at borgerskabet har haft held til at kanalisere arbejdernes vrede over fattigdom og social ydmygelse over i organiseret fremmed og racisme.

Disse partier og grupper vokser sig stærke på nationalistisk retorik, på et angiveligt forsvar for de nationale værdier, og på at forsvare de svage i samfundet. Men kendsgerningerne viser derimod, at de er forbundet med de mest reaktionære dele af borgerskabet, hvis interesser de tjener i deres kamp mod arbejderklassens faglige og politiske organisationer, siger Søren Becher.

Kernen i Kommunistisk Partis aktuelle politik samler sig om kampen for demokratiet, for at forsvare den nationale ret til selvbestemmelse mod storkapitalens og monopolernes EU, kampen for at bryde med EU. Kampen for national selvbestemmelse bygger for kommunisterne hverken på national romantiske eller sentimentale forestillinger. Tværtimod. Den nationale selvbestemmelse giver i dag arbejderklassen de bedste betingelser for at forsvare sine faglige og politiske interesser, de bedste betingelser for at tilkæmpe sig reformer og erobre styrke i kampen for socialismen.