FOTO: Aage Christensen
1 af 1

En miljøfjendtlig regering

Kommentar
ons 16. nov - 2016

Regeringen har fremlagt et forslag til ændring af skovloven, som regulerer anvendelsen af de danske skove. Ændringerne sætter hensynet til kapitalinteresser over bevarelsen af Danmarks unikke naturarv. 

Regeringen har stoppet planerne om kystnære vindmøller. Den vil i stedet placere vindmøller i de danske skove.

Regeringen mener, at naturen må vige, når der står økonomiske interesser på spil

Regeringen forsvarer sine forslag med udtalelserne om, at man vil lave vindmølleparker eller skovbørnehaver. Det er et forsøg på at skjule en sort politik med grøn indpakning.

Hvorfor ikke lave en plan for at placere vindmøller i havet, langs motorvejene eller andre steder, hvor de generer mindst muligt og ikke ødelægger naturen? 

Ændringerne af skovloven handler ikke kun om vindmøller. Regeringen mener, at naturen må vige, når der står økonomiske interesser på spil. Konkret vil regeringen tillade udbygning af både villakvarterer og sommerhusområder, som i dag begrænses af skovloven.

Grønne områder i en række byer beskyttes også af skovloven. Regeringens planer kan medføre, at byernes grønne oaser må vige for profitable projekter.

Venstre fører en miljø- og klimafjendtlig politik.

Tilbage i 2010 gav man tilladelse til forsøg med udvinding af skifergas, på trods af omfattende advarsler. De åbne kyststrækninger er en anden af Danmarks unikke naturværdier. Regeringen mener, at bygning af feriebyer og vandlande på strandene står over hensynet til naturbeskyttelsen.

Med løgn og fortielse vil Venstre gennemføre  en skandaløs landbrugspolitik, der tillader øget gødskning på miljøets bekostning. I stedet for at understøtte den nødvendige omlægning til et økologisk landbrug, drives regeringen af kortsigtede kapitalinteresser. Man lukker øjnene for den elendige dyrevelfærd og tager ikke nødvendige skridt for at sikre fødevaresikkerheden, når der står pengeinteresser på spil.

Læg hertil regeringens grundlæggende modvilje, mod udbygning af den kollektive trafik, mod en hurtig omstilling til bæredygtig energi og andre tiltag for at reducere CO2-udledningen.

Den regering skal stoppes.