1 af 1

En endeløs skandale

Kommentar
ons 11. mar - 2015

I en faglig voldgift blev den italienske entreprenør Cipa i går kendt skyldig i den største sag om social dumping nogensinde i Danmark. Firmaet har systematisk snydt hundredevis af arbejdere fra Rumænien, Polen og Italien og skal efterbetale 22 millioner kroner i løn og bod.

Det er EUs udbudsregler, som har gjort det muligt for store udenlandske virksomheder at få ordrer på metrobyggeriet.

Cipa's advokat har tidligere meddelt, at virksomheden ikke har råd til at efterbetale et så stort beløb. Samtidig venter en stor sag om Cipa's manglende betaling af feriepenge. 

Metroselskabet er bygherre og ejet af staten, Københavns og Frederiksberg kommuner. Men selskabet har på ingen måde sikret de ansattes løn og arbejdsforhold.

I løbet af de sidste tre år har Arbejdstilsynet grebet ind næsten 500 gange. Hundredevis af arbejdere er kommet til skade på grund af et helt utilstrækkeligt sikkerhedsarbejde.  

Taget som helhed er der tre gange flere påbud, forbud og strakspåbud på metrobyggeriet, end der normalt ses på danske byggepladser. Læg hertil strømmen af klager fra byggeriets naboer over blandt andet støjgener.

Metrobyggeriet har været præget af entreprenører, som har truet og fyret deres ansatte alene på mistanken om, at en ansat overvejede at organisere sig i en fagforening. Fra første færd har der været systematisk løndumping, manglende skattebetalinger og mangel på lærepladser.

Selv da Cipa stod anklaget af 3F for systematisk løndumping, fik virksomheden nye store ordrer. Metrobyggeriet, som er Danmarks største byggeplads, har således været en endeløs skandale. 

Det er EU's udbudsregler, som har muliggjort, at store udenlandske virksomheder har fået store ordrer på projektet.

Det er EU's regler om arbejdskraftens frie bevægelighed, som har muliggjort, at disse virksomheder har flyttet hundredevis af arbejdere til Danmark. Her har de arbejdet og boet under slavelignende forhold, med det offentlige som en alt for passiv bygherre. Det er Metrobyggeriets største skandale.