Det er ikke fair

Kommentar
ons 14. jun - 2017

3F lukker og slukker sin kampagne for en fair pensionsalder og satser i stedet på bedre arbejdsmiljø, efteruddannelse og omskoling og bedre forhold for seniorerne på arbejdsmarkedet. Som om det var en modsætning!

Kampagnen sprængte alle tidligere rammer for underskriftsindsamlinger. Den stoppede regeringens ønsker om en højere pensionsalder her og nu, men de grundlæggende problemer på arbejdsmarkedet er stadig uforandrede.

Det er ikke o.k. at kvæle kampen for en fair pensionsalder.

Hver fjerde medlem af 3F er i dag tvunget til at forlade arbejdsmarkedet, inden de fylder 60 år, på grund af nedslidning. Også andre ofte lavtuddannede med hårdt fysisk arbejde har store problemer. Disse grupper lever generelt 10 år mindre end højtuddannede, men har alligevel flere år på arbejdsmarkedet. Med højere pensionsalder vil nedslidningen vokse. 

3F's kampagne for en fair pensionsalder fik så stor gennemslagskraft, fordi den synliggjorde et voksende problem og viste en vej. Sejren over Lars Løkkes pensionsplaner er det bedst tænkelige afsæt for at lægge alle planer om en højere pensionsalder i graven. En kamp, der ikke er blevet mindre vigtig, efter at 3F's hovedbestyrelse anbefalede en overenskomst, som tillader arbejdsgiverne at gennemtvinge langvarigt og systematisk overarbejde.  

Danmark har direkte kurs mod Europas højeste pensionsalder. Det skyldes det såkaldte Velfærdsforlig fra 2006, som ikke alene støttes af regeringspartierne, men også af både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Forliget indebærer, at pensionsalderen vil blive hævet i takt med, at levealderen øges.  

Per Christensen har flere gange optrådt i rollen som "Kirsten Giftekniv" overfor Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Men udfordringen for 3F er at kæmpe for medlemmernes interesser og krav, også når det medfører kritik af og kamp imod Socialdemokratiet.

Nu stikker man hovedet i busken, men Velfærdsforliget består. Derfor må kampen fortsættes. Der må lægges pres på en samlet fagbevægelse og skabes nye alliancer, hvor medlemmerne organiseres og mobiliseres. Det er ikke o.k. at kvæle kampen for en fair pensionsalder.