Der er råd til sundhed

Udtalelse
fre 9. jun - 2017

Den netop indgåede såkaldte økonomiaftale mellem finansministeriet og Danske Regioner betyder fortsatte nedskæringer på vores sygehuse. Da det er finansministeriet, der sidder på pengekassen, er der ikke tale om nogen aftale mellem 2 blot nogenlunde lige parter. Patienterne får en dårligere behandling. Vi vil se sygeplejersker, jordemødre og andre personalegrupper gå ned med stress.

Det er en skandale, at et samfund, der har råd til at bruge 14,5 mia. kr. til de sidste 15 års krige, ikke har råd til et sygehusvæsen, der opfylder befolkningens behov og er en god arbejdsplads for de ansatte.

I aftalen praler man af, at der er bevilget ½ milliard kr. ekstra til sygehusene. Men det dækker kun halvdelen af de forøgede udgifter, der følger af, at der bliver flere og flere ældre, der er mere behandlingskrævende.

På trods af store protester, så har man fastholdt produktivitetskravet. Sygehusene skal også i 2018 forøge produktiviteten med 2 pct. Det kan kun gå ud over patienter og personale. Som fx Jordmoderforeningen påpegede, så er det ikke sådan lige til at fremskynde en fødsel med 2 pct.! Så andre forringelser bliver resultatet.

Da et flertal i Folketinget for en måned siden nægtede at afskaffe produktivitetskravet, udtalte formanden for Yngre Læger Camilla Rathcke at " Jeg er meget skuffet over vedtagelsen og kan kun se, at forslaget lader svage patientgrupper i stikken. Forslaget har store konsekvenser for sundhedsområdet, og jeg forstår ikke, at folketinget ikke vil indse, at kravet om 2% øget produktivitet for de samme midler ikke er til gavn for hverken patienter eller personale". Nu er det op til sygehusene og de fem regionsråd at få det til at hænge sammen.

Men der er en anden vej. Kommunisterne ønsker, at sygehusene udvikles, og der tilføres de nødvendige ressourcer.  Samtidig foreslår vi, at der udover de store nye supersygehuse etableres et net af lokalsygehuse, der kan tage sig af de mest almindelige sygdomme. De egentlige sygehuse skal suppleres at lokale sundhedscentre tæt på borgerne. Sundhedscentrene skal være med til at forebygge og gennemføre almindelige behandlinger. De skal drives af regionerne og være bemandet med læger, sygeplejersker, fod- og fysioterapeuter, tandlæger og andet sundhedspersonale. 

Kommunisterne stiller ved valget til regionsrådene i november op i alle landets 5 regioner. En stemme på kommunisterne er den bedste måde at støtte kampen for velfærd og mod nedskæringer på sundhedsområdet.

Kommunistisk Parti i Danmark

Kommunistisk Parti