Danmarks problemer løses ikke på Christiansborg

Hvis regeringen og arbejdsgiverne skal give indrømmelser, må arbejderklassen stå sammen og sætte handling bag sine krav, mener formanden for Kommunistisk Parti, Jørgen Petersen. I dag starter partiet sin fjerde kongres.
fre 21. nov - 2014

Danmarks problemer kan ikke løses på Christiansborg!

Det er budskabet, når Kommunistisk Parti i dag starter tre dages kongres.

Forandringer opnås kun gennem en stærk udenoms-parlamentarisk bevægelse - ved at arbejderklassen finder sammen og bliver enig om, hvad den vil kæmpe for.

- Regeringen har svigtet de mennesker, der kæmpede for at få den valgt og svigtet fagbevægelsen, ikke mindst på spørgsmålet om dagpenge og realløn. Så længe det er svært at se forskel på Helle Thorning og Lars Løkke og når fagtoppen er passiv eller direkte opfordrer til lukke ned for enhver kritik kan der ikke skabes forandringer. Vi vil gøre op med den situation, siger Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti.

I modsætning til de øvrige politiske partier mener Kommunistisk Parti ikke, at de vigtigste forandringer skabes på Christiansborg.

Partiet vil i stedet arbejde for at samle fagbevægelsen om en række krav, der skal skabe tryghed på arbejdspladserne og blandt de arbejdsløse. Det gælder blandt andet at sikre reallønnen, finde en varig løsning på dagpengespørgsmålet og sikre den kollektive velfærd mod angrebene på den offentlige sektor.

- De vigtigste forandringer skabes ikke på Christiansborg. Det er nødvendigt at samles om konkrete politiske krav for at rykke Danmarks arbejdere ud af deres handlingslammelse, frustration og utryghed, siger Jørgen Petersen.

Kongressen bliver holdt i en situation, hvor storkapitalen og arbejdsgiverne er i offensiven og arbejderklassens og dens organisationer er i defensiven, mener Jørgen Petersen.

– Ved vores sidste kongres havde vi lige fået en ny regering. Forventningerne til den blev hurtigt gjort til skamme. Siden har aktive fagforeninger og tillidsvalgte, trods en stort set handlingslammet fagtop, forsøgt med masser af initiativer at presse regeringen til at stå fast på sine løfter under valgkampen.

EU POLITIK

Jørgen Petersen mener, at regeringen med enkelte undtagelser har trodset protesterne og udfortrødent fortsat hvor den tidligere borgerlige regering slap. Den har ført en krisepoltik, der stramt følger EU's finanspagt. Uligheden og utrygheden er vokset. Presset på den kollektive velfærd og de ansatte i den offentlige sektor er fortsat.

– De sidste tre år har konkret vist, hvad det betyder, når store dele af fagtoppen sidder på ørerene. I stedet for at skabe politisk mobilisering og aktivitet har de gjort det modsatte og advaret mod, at der kæmpes, når Danmark har en socialdemokratisk ledt regering, med den påstand, at det skræmmer vælgerne over til de borgerlige partier.  

– Fokus for Kommunistisk Parti har aldrig været og vil aldrig blive det, der sker i Folketinget. Der er brug for forandringer, men de opnås kun gennem en stærk udenomsparlamentarisk bevægelse - ved at arbejderklassen finder sammen og bliver enig om, hvad den vil kæmpe for og sætter sig i bevægelse for det, lyder det fra Jørgen Petersen.

De delegerede på kongressen skal diskutere et forslag til en politisk platform, der efter Kommunistisk Partis opfattelse kan samle arbejderklassen og være med til at presse regeringen og arbejdsgiverne til indrømmelser. 

AKTIONSENHED

Forslaget er formuleret ud fra ønsket om at skabe en bred enhed i fagbevægelsen - på tværs af offentligt og privat ansatte og indeholder fem konkrete krav: højere løn på det private og offentlige arbejdsmarked; imod social dumping; for tryghed til arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og hjemløse; for kollektiv velfærd og imod EU's finanspagt og politiske union.

EU-spørgsmålet fylder en del i det materiale, som kongressen skal diskutere. Som i de øvrige EU-lande er også danskernes skepsis og modstand mod EU vokset.

– Men desværre bliver en stor del af modstanden samlet op af Dansk Folkeparti. Vi vil som parti diskutere, hvordan vi kan være med til at styrke Fokebevægelsen mod EU, så den bliver bedre i stand til at opsamle hele den demokratiske unionsmodstand, siger Jørgen Petersen.

KOMMUNISTERNES ENHED

Kongressen skal nå rundt om mange spørgsmål, der peger retningen ud for partiets arbejde i de næste tre år. Jørgen Petersen fremhæver diskussionen om kommunisternes enhed. 

– Sammenlægningen af de danske kommunister har fra stiftelsen af vores parti været vores målsætning og er det stadig. Situationen i klassekampen og voldsomheden i storkapitalens offensiv understreger betydningen af, at kommunisterne finder sammen.

– Som afsæt er vi positive overfor ethvert initiativ, som kan fremme de danske kommunisters enhed og sikre at vi træder frem med et fælles alternativ.

Kommunisterne har i dag et godt samarbejde ikke mindst i fagbevægelsen og i Folkebevægelsen mod EU's lokalkomiteer, og i foråret var kommunisterne på gaden for at slå et fælles slag for Liste N. 

Sidste år under kommunalvalget blev der i både Århus og København dannet kommunistiske fælleslister, som giver en række erfaringer for udvikling af den streng af det politiske samarbejde.

GENERATIONSSKIFTE

Endelig vil spørgsmålet om at fortsætte det igangværende generationsskifte i partiet komme op på kongressen.

De delegerede skal slå søm i en ungdomspolitisk udtalelse, der har været til livlig og engageret debat i alle partiets afdelinger.

–   Kernen i udtalelsen er at fastklægge nogle centrale ungdomspolitiske spørgsmål, som vil danne udgangspunkt for afdelingernes ungdomsarbejde. Til yderligere at understøtte det arbejde gennemføres der i 2015 en stor ungdomspolitisk kampagne og sprede kendskabet til Kommunistisk Partis politik, fortæller Jørgen Petersen.