FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

Bryd med budgetloven

Kommentar
fre 24. aug - 2018

Det var den tidligere socialdemokratisk ledte regering, som frivilligt valgte at tilslutte Danmark EU's finanspagt. Gennem budgetloven indskrev man pagten i dansk lovgivning. Det betød, at EU direkte sætter loftet for et eventuelt underskud på de offentlige budgetter.

Disse rammer accepteres af alle EU-partierne i det danske Folketing og har været et fælles afsæt for nedskæringer på den kollektive velfærd og fyringer af offentligt ansatte, blandt andet gennem økonomiaftalerne med kommuner og regioner.

På grund af den forbedrede danske økonomi har EU – siden lovens vedtagelse – lempet sine krav Danmark. Loftet for underskuddet på de offentlige finanser (det såkaldte saldokrav) er lempet fra 0,5 procent til én procent. Men tallet er ikke tilsvarende justeret i budgetloven.

Hvorfor skal EU overhovedet blandes ind i den danske finanslov?

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for LO beregnet, at EU's ændrede krav betyder, at der er plads til at udvide det offentlige forbrug med 11 milliarder kroner uden at bryde finanspagtens bestemmelser.

I det kommende finansår skal budgetloven revideres. Derfor foreslår LO, at den ændres således, at loftet for de offentlige udgifter løbende beregnes på baggrund af de aktuelle krav fra EU til Danmark. Det vil muliggøre, at man kan udvide de offentlige aktiviteter til det EU-fastlagte loft.

På den korte bane kan LO's forslag skabe en udvidet ramme for øget offentlig aktivitet. Men grundlæggende lader LO et helt afgørende spørgsmål stå ubesvaret:

Hvorfor skal EU overhovedet blandes ind i den danske finanslov? Hvorfor skal EU lægge rammerne for de offentlige udgifter og komme med anbefalinger om alt fra efterløn, dagpenge og de offentligt ansattes løn til indretningen af den offentlige sektor?

Med henvisning til budgetloven vasker politikerne hænderne, når der skæres ned. Deponeringen af Danmarks økonomiske handlefrihed i EU er en alvorlig indskrænkning af selvbestemmelsesretten og demokratiet, som har fået meget store konsekvenser i lande, hvor kapitalismens krise har slået hårdere igennem, end den har i Danmark. Derfor må budgetloven bekæmpes.