Arbejdsprogram for Kommunistisk Parti

Kommunistisk Partis arbejdsprogram for de kommende tre år er vedtaget på den 4. kongres i weekenden 21. -23. november 2014
fre 28. nov - 2014

Hovedopgaver i kongresperioden

Hovedopgaven på den politisk-ideologiske front er at sikre partiets synlighed og handlekraft i klassekampen. Ud fra de konkrete muligheder udbygges partiets egen politiske profil med en skarp og konkret kritik af den kriseplagede kapitalisme og partiets socialistiske perspektiv.

Kampagner

Partiet vil i kongresperioden gennemføre forskellige politiske kampagnet:

 • I forbindelse med det kommende folketingsvalg markerer partiet sin antimonopolistiske politik og bidrager til at skabe samling og aktivitet i arbejderklassen og fagbevægelsen om fælles krav.
 • I 2015 gennemføres en kampagne med fokus på partiets ungdomspolitik.
 • I 2016 gennemføres en kampagne mod imperialisme og krig, der sætter fokus på USA, på udviklingen af NATO og konsekvenserne af dansk medlemskab og krigsdeltagelse. Aktuelle begivenheder bruges til at skabe aktivitet og debat, der kan samle de antiimperialistiske kræfter i Danmark.
 • Tilrettelægge særlige skolingsaktiviteter for at understøtte partiets politiske kampagner.

Partiets prioriteringer i massearbejdet

I den kommende kongresperiode vil partiet koncentrere sit arbejde i følgende organisationer:

 • fagbevægelsen
 • ungdommens interesseorganisationer
 • folkebevægelsen mod EU

Kommunistisk Parti opprioriterer EU-modstanden gennem arbejdet i Folkebevægelsen mod EU, men også ved at rejse diskussion i fagbevægelsen om konsekvenserne af dansk  EU-medlemskab.

Samarbejdet mellem kommunisterne

Det er nødvendigt, at der tages nye initiativer til at samle de kommunistiske partier i Danmark til ét parti. Derfor vil Kommunistisk Parti:

 • tage konkrete initiativer til at styrke det lokale samarbejde med DKP og KPiD
 • foreslå KPiD og DKP, at der hurtigst muligt og senest i januar 2016 påbegyndes et lokalpolitisk samarbejde som led i forberedelsen af opstilling på fælleslister til kommunalvalget i 2017
 • foreslå landsledelserne  KPiD og DKP, at vi sammen drøfter mulighederne for en øget fælles optræden nationalt og i forhold til den internationale kommunistiske bevægelse.
 • foreslå en fælles drøftelse af hvordan markeringen af 80-året for Kominterns 7. Verdenskongres (2015) og 100 året for oktoberrevolutionen (2017) og markeringen af andre historiske mærkedage, bedst kan understøtte de danske kommunisters enhed.

Partiets organisatoriske arbejde:

Der arbejdes for udvikling af partiets organisatoriske arbejde med fokus på at understøtte partiets udadvendte virksomhed og samle og udvikle partiet.

For at sikre dette vil vi:

 • udarbejde kampagneplaner og materialer til partiets afdelinger.
 • gennemføre mindst en årlig partikonference omkring forskellige temaer for at understøtte de lokale ledelser og det enkelte medlem.
 • arbejde videre med det nødvendige generationsskifte og sikre både en teoretisk og praktisk uddannelse af partiets kommende lederlag.  
 • generelt arbejde med at opprioritere skolingsinitiativer i næste kongresperiode.
 • udvikle ny grundskoling, der baserer sig på undervisningsvenligt materiale.

Arbejderen

Udgivelsen af Arbejderen skal fortsat prioriteres højt. Den udvikling, som blev igangsat med relanceringen i 2012 og indførelse af betalingsmuren i 2014, skal konsolideres – både i forhold til papiravisen, hjemmeside og sociale medier. Avisen skal fastholde sin nuværende brede målgruppe samtidig med, at partiet træder tydeligt frem. Indholdsmæssigt skal avisen arbejde frem mod en skarp og systemkritisk journalistik med ideologisk kant.

En vigtig opgave er at arbejde videre med et generationsskifte på avisen og sikre dens økonomi gennem et professionelt abonnementsarbejde.

Kommunikationsstrategi

Der tages særlige initiativer for at styrke partiets kommunikation bl.a. gennem hjemmesiden, de sociale medier, flyers og plakater.

Det ungdomspolitiske arbejde

Partiets ungdomsarbejde har som målsætning at danne et kommunistisk ungdomsforbund, når de nødvendige forudsætninger er til stede. Derfor tilrettelægges et målrettet arbejde for at sikre og inddrage nye, unge medlemmer.

I kongresperioden er der i direkte sammenhæng hermed følgende centrale opgaver:

 • udvikling af et udadvendt og aktivistisk arbejde
 • udvikling af en uddannelsespolitik og arbejde videre med udarbejdelsen af et egentligt ungdomspolitisk program

Rød sommerlejr

Rød sommerlejr gennemføres med et program, der følger partiets politiske prioriteringer og samtidig har skolingstilbud.

I kongresperioden vil vi arbejde med fornyelse på lejrene og udvikle tilbuddene i retning mod børnefamilier og unge.

Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014