BLIV AKTIV

I Kommunistisk Parti kæmper du sammen med andre for en bedre og mere retfærdig verden

LÆS MERE

Kommunistisk Parti er et aktivt parti med afdelinger over hele landet og ungdomsafdelinger i Aarhus og København.

Partiet kæmper for et socialistisk velfærdssamfund med lige rettigheder til alle og et aktivt, reelt deltagerdemokrati. Det sker først og fremmest gennem aktiv deltagelse i de faglige og politiske kampe udenfor Christiansborg: På arbejdspladserne, uddannelsesstederne og i boligkvartererne.

Kommunistisk Parti er et aktivt parti med afdelinger over hele landet og ungdomsafdelinger i Aarhus og København. Alle medlemmer af partiet har direkte indflydelse på partiets politik og aktiviteter, blandt andet gennem aktiv deltagelse i partiets afdelinger.

Alle medlemmer bliver tilbudt skoling i marxistisk analyse for at kvalificere dem bedst muligt til at deltage i partidemokratiet og vigtige politiske spørgsmål diskuteres indgående på medlemsmøderne i partiets afdelinger. Partiets politiske linje bliver lagt når medlemmerne samles til kongres hvert tredje år. I det daglige varetages den politiske linje af landsledelsen.

Kommunistisk Parti har en række udvalg, der arbejder med konkrete, politiske områder som fagligt arbejde, freds- og solidaritetsarbejde, ungdomsarbejde og EU.

Kommunistisk Parti udgiver Dagbladet Arbejderen og holder blandt andet Rød 1. Maj og Rød Sommerlejr hvert år.

Kommunistisk Parti blev blev dannet ved en sammenslutning af DKP/ML og Kommunistisk Samling i november 2006.

Landskontoret
Ryesgade 3F, 1., 2200 Kbh. N
Mail: info@kommunister.dk
Tlf.: 35 35 60 69
Hverdage kl. 9.00-16.00


Afdelinger

Aalborg
Socialisternes Hus,
Søndergade 12, 9000 Aalborg
Mail: noc@arbejderen.dk
Tlf. 50 77 79 09
Hverdage kl. 9.00-16.00

Aarhus
Café Oskar, Mejlgade 49, tv.
8000 Aarhus C
Mail: paul.jentzsch@3F.dk
Tlf. 46 98 05 91

Aarhus Ungdom
Café Oskar, Mejlgade 49, tv.
8000 Aarhus C
Mail: m.ahrendt@hotmail.com
Tlf. 46 98 05 91

Bornholm
c/o Jan Flemming Madsen
Mail: janflemming@secret.dk
Tlf. 56 48 61 01

Randers
c/o Gert Madsen
Mail: metalmadsen@gmail.com
Tlf. 21 86 55 48

Kolding
c/o Christina Kamp
Mail: kampchristina@hotmail.com
Tlf. 23 70 50 68

Nørrebro
Gert Poder
Mail: gp@arbejderen.dk
Tlf. 60 74 15 90

København Nordvest
Mail: marieherget@hotmail.com
Tlf. 31 15 09 03

København Syd
c/o Rune Jørgensen
Mail: runetjorgensen@gmail.com
Tlf. 22 59 95 35

København Ungdom
c/o Helene Sørensen
Mail: unge@kommunister.dk
Tlf. 60 61 03 45

Storstrøm
c/o Kjeld Christensen
Mail: nallerose@mail.dk
Tlf. 51 96 63 22

Vestsjælland
Torben Fleckner
Mail: t.fleckner@hotmail.com
Tlf. 60 76 65 81

Amager
c/o Ulla Rosenvold
Mail: jouc@mail.dk
Tlf. 30 29 35 34